Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Regierte Mennesker til Vederlag regiere,
Og strængt regierede regiere strængt;