Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Min Fætter, som vi lode staae,
Blev strax ved Skolens Indgang lidt confus,
Da han fornam, at hver var med ham dus ;
Een efter anden til ham sagde saa:
" Du er Notarius !"
Hans Hierte skialv af Glæde ved den Ære,
Som forekom ham ufortient -