Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

"Jeg ikke værdig er, men stræbe skal, at lære . . ."
Begyndte han . . . . "Der er en Styver! hent
"Mig strax en Spegesild!" var Svaret -
"De spøger." - "Slyngel!" sagde han,
Som rakte Styveren, "nu spøger man
"Med slig en Slyngel? er du vel forvaret
"I Hovedet? gaae strax!" - "Men om jeg strax ei gik?" -
Et vældigt Ørefign i samme Øieblik,
Ledsaget af et Skrald af Strube-Torden,
Min arme Fætter lynede til Jorden.