Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Aar Syttenhundrede og to og firsindstive
Han endeligen ud af denne Skole slap
Til Aniversitetet - - *)