Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Hip som hap,
Der efterlod sigen bestandig Slum,
Hvori han tog (i Drømme, som det hedder)
Med tredive Samvittigheder **)
Examen philosophicum ,
Hvoraf han vaagned' op til alskens Qvide;
Nu fik han først tilgavns, hvad Verden var, at vide,
Og blev, af Satan tilskyndt først,
Af Hunger deels, og deels af Tørst,
Af Graad, og stundom selv af Latter,
Men først og sidst af Kiærlighed - Forfatter .