Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

At den er overalt det vigtigste paa Jorden
Til Enkeltens og til det Heles Gavn!
Og hellig være hver den Ædles Navn,
Tre Gange hellig! hellig! hellig være
Den Borgers, Statsmands eller Fyrstes Ære,
Som virksom stræber at afhielpe dette Savn ,
Og derved skabe Lys og Liv og Lyst i Norden!!!