Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

D en hele Verden kiender Sobradise :
I dette Land var og en Hovedstad,
Og i den Hovedstad var, til andægtig Lise,
En Kirke, hvor man sang, og sov, og sad,
Og undertiden vel endogsaa bad -
Og ved den Kirke var en Kirkegaard,
Hvori man putted' alle Kirkens Faar,
At sige efterhaanden, som de døde -
Og over hver af sammes Grave laae
En mindre eller større Steen, hvorpaa
Man læste Faarets Navn, som her var Ormes Føde.