Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

†

Her ligger Kammerherren! Faae den Skam,
Per veed den mindste Smule meer om ham -
Han skrev en Bog, saavidt jeg kan erindre,
Men om den samme veed man endnu mindre.