Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

†

Vor Stads fornemste Digter Killevalle ,
Som giorde Epopeer,
Tragedier og meer
Paa Fransk og Tydsk Maneer,
Er blevet jordet her;
Bliv ban udødelig, saa blive vi det alle!