Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

Jeg tænkte ved mig selv, det var Umagen værd,
At gaae fra Steen til Steen, og undersøge hver;
Paa næste stod: