Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

Jeg skuttede mig til af denne Steen,
At der Bormestere kan gives
Ei uden Hoved blot, men ogsaa uden Been.
Jeg dreiede mig om til venstre Side
Og fik ved næste Blik det følgende at vide.