Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

†

Forvandlet ligger her Magister Krog ,
Som var en Bogorm før, og nu en Ormebog.