Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

†

Staae stille! læs og skiælv!
Den Helt som som her, var stor i mange Krige,
Og det, som mere er, i Fredstid stor tillige,
En Ære for vor Jord, en Vellyst for sit Rige,
Kort sagt, i eet og alt aldeles uden Lige -
Som alle Tidender og dette dig kan sige -
Thi han har dem og dette skrevet selv.