Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

† Kiære!

Her ligge tre og tyve Konger her,
Den fir' og tyvende er end i vente,
For at faae udgiort een, som heel fortiente
En Gravskrivt, der det siette Riim var værd.