Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

Nei, raabte jeg, det lønner, paa min Ære!
Umagen ei at læse fleer
Af disse Stenes Inscriptioner!
Der skaanes ingeii fra Cathedrer indtil Throner!
Den Uforskammenhed gaaer alt for vidt -
Isteden for af dette Krimskrams mere
At copiere,
Jeg af min Lomme tog et Stykke Kridt,
Og for at hevne mig med bitter Latter
Paa disse Epitaphiers Forfatter,
Skrev paa en Steen, hvor ellers intet stod,
Hans egen Gravskrivt: