Baggesen, Jens Uddrag fra Theateradministratoriade

Min første Forretning var for Frue Heger ,
Og Frøken Birouste , samt Jomfrue Beck .
265 Jeg maatte dem dit og dat tilstæde:
Nye Dragt, nye Dands, og mindre Skræk
Med mindre Børn, som mindre græde,
For Gratier giør jeg alt med Glæde,
Selv smaabitte Børn; men til nok saa smaa
Tre lange Maaneder ei forslaae,
End sige, tre fire korte Dage;
De spædeste fast et Aar medtage.