Baggesen, Jens Uddrag fra Theateradministratoriade

I øvrigt hvad angaaer dette Stykke,
Da giorde det blot Emigranter -Lykke;
267 Man veed, at den samme er saare tynd;
Og sige mere derom var Synd.