Baggesen, Jens Uddrag fra Theateradministratoriade

Jeg lod hende nok engang entrere,
Da syge Dahléner blev immer flere,
Hun eene fast mod en Ballet gaaer op.
Jeg om hendes Been vil ikke trette -
Jeg kommer med dem ret vel tilrette;
Men, hvad jeg ei lide kan, er dette:
At hendes Siæl har en doppelt Krop -
Een, som giør alle de smukke Hop,
Og een, som staaer i Coulissen stille,
Og aldrig sig lâr fra den smukke skille,
Paa tredie Sted, hvor jeg ønskte den
Alt mangen en Gang i Paris igien.