Baggesen, Jens Uddrag fra Theateradministratoriade

Af Syngeprøverne paa den Ting
Jeg giorde som oftest et lille Spring
Paa Hoftheatret, hvor Dandsen prøves,
Og hvor lidt Tilsyn kan vel behøves.
Der stod man og stivned i Timer to,
Og vented paa to Figuranters Komme -
"Det skal betales i dyre Domme!"
Jeg svor ved mig selv, og blev Eeden troe.
Jeg skræksomt Exempel strax statuerte,
Og skiældte paa Tielmann , og Staal mulkteerte.