Baggesen, Jens Uddrag fra Theateradministratoriade

I Prøven paa Barnlige Kiærligheden
Forsøgte jeg Ohlenschlæger ; men
Af Hullet han snart sprang op igien,
Og Rosing kiærlig sprang ned isteden.
Men dermed var eene Prøven klar. -