Baggesen, Jens Uddrag fra Jordens Kiærlighedshistorie, eller Aarstiderne

U ng og skiøn, med yndig Blomsterpragt,
Smilende, som efter Almagtsblivet,
Da hun første Gang sprang frem til Livet,
Gik i Vaarens hulde Dragt
Giennem lette Taagers spredte Vrimmel,
Frem af Natten under aaben Himmel
Frøken Jord ,
Hilst af samtlige Planeters Chor.
Trippende saa peent med sin Laterne,
Fulgte hende Fied i Fied
Hendes lille Jomfru Terne.
Fra det Fierne
Stirred paa Spadseregangen ned
Mangen stor og lille Stierne
Meer end gierne,
Men i al Askyldighed.