Baggesen, Jens Uddrag fra Jordens Kiærlighedshistorie, eller Aarstiderne

See! da steg fra Luftens Æthertinde
Ned i Lunden, hvor hun sad i Løn,
Fyrig, overvættes skiøn,
Høi og herlig, Solens anden Søn -
Sommer hed han. Med de Blik, hvis Straaler
Øiet i sin Vellyst neppe taaler,
Og som tørrer alle Taarers Flud,
Nærmed han sig, lig en Gud,
(Triumferende, som alt i Havnen,)
Den forladte Vaarens Brud -
Og - hun sank ham snart i Favnen.