Baggesen, Jens Uddrag fra Jordens Kiærlighedshistorie, eller Aarstiderne

Bryst ved Bryst,
Mund paa Mund, med Elskovs hele Varme,
Og med hidtil ufølt Lyst
Krystet i hans Ynglingsarme,
Rosenknoppen blev til Rose kyst.
Æther-gyldne Luer sloge sammen
Over deres Hierters Flammen,
Og det stedse brændendere Kys
Blev ei denne Gang en flygtig Klæben
Af et Nektarblad paa Læben,
Atter viftet hurtig bort som nys,
Men en navnløs salig Længsels Stræben
Til en doppelt Himmel - Tys!