Baggesen, Jens Uddrag fra Jordens Kiærlighedshistorie, eller Aarstiderne

I det Fierne
Skiulte sig beskeden hver en Stierne,
283 Og vor Terne
(Skiøndt hun titted ellers gierne)
Gik en smule bort med sin Laterne -
Haabende jeg veed ei hvad
Af den lange Sammenkomst i Lunden,
Og i Grunden
Hierteglad
Ved at see sin Frøken blive,
Hvad hun selv engang og blive gad.
Ogsaa blev hun - Vil man vide hvad?
"Brud for Alvor, som man kan formode,
"Snart med hendes Brudgom ægte Du?"
Ak! I Gode!
Nei! selv ikke det engang endnu!
Neppe - skulde man det ei forsværge?
Neppe følte hun i Løn
Elskovs hele Salighed, saa skiøn
Som den drømte hendes Jomfru-Bøn,
Før den seierrige Solens Søn
Alt var over alle Bierge.