Baggesen, Jens Uddrag fra Jordens Kiærlighedshistorie, eller Aarstiderne

Men - o Skræk! o Jammer! - Frøken Jord
Steg af Vognen ud paa Sandet
Tæt ved Vandet,
Bleg som Døden, mat, og uden Ord -
Haaret løst, forgrædt, med Blikke,
Der kun stirrede, men skued ikke -
Selv lidt maver, og med visse Træk
Mindre runde,
Som i Speilet man gad stirre væk,
Hvis man kunde -
Kort: med nogle Tidens Ar,
Og ei meer saa deilig, som hun var.
Ak! den Brudgom, som i huldt bønhørte
Længsler i Galop til Bryllup kiørte,
Laae,
Midt i Haabets Ruus og Frydsallarmen,
Dagen før det skulde staae,
Død i Karmen.