Baggesen, Jens Uddrag fra Jordens Kiærlighedshistorie, eller Aarstiderne

"Nei! jeg kan, jeg vil ei længer elske -
"Nei! jeg kan, jeg vil jer aldrig troe -
"Bort, I Mandfolk! I er' alle velske,
"Naar det gielder Elskov!" -
"Elskov?" loe
Høit den Gamle - "hvem vel tænker
"Her paa Elskov? Vinter hedder jeg -
"Alskens Elskov jeg dig gierne skiænker,
"Over min du og kan slaae en Streg!
"Ægteskab er hvad jeg har i Sinde:
"Bliv kun bare min Fru Gemalinde,
"Og jeg blir paa Stand din Herr Gemal!
"See, sig nærmer hist til din Betryggede,
290 "Ret som kaldet, Præsten Boreas!
"Hør du ikke med en Slags Opbyggede,
"Midt i din betænkelige Kummer,
"Hvor han os imøde brummer
"Vielsens høitidelige Bass?"