Bagger, Carl Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Foruden de ovenfor nævnte Originaltryk af Carl Baggers Værker kan nævnes: Carl Baggers Samlede Værker I-II med Biografi af Vilhelm Møller 1866-67; Digte af Carl Bagger. I Udvalg ved Vilhelm Møller. 1868; Digtninger af Carl Bagger. Udvalgte og indledede af H. Schwanenflügel 1898; Carl Baggers Samlede Skrifter. Med Forord af Otto Borchsenius. 1912. Carl Baggers Basnæs-Digte med Oplysninger af H. G. Olrik. 1920. Blandt senere Udgaver af »Min Broders Levnet« kan nævnes Schubothes Udg. med Illustrationer af Erik Henningsen og Forf.s Portræt i Træsnit. 1899; Vilh. Priors Udg. ved E. Rørdam. 1899.