Bagger, Carl Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Mærk hint Springvand! Paa Gammeltorv fandtes (og findes) et saadant Springvand, i hvilket der ved højtidelige Lejligheder springer gyldne Æbler.