Bagger, Carl Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Ei vidste han, at den Støien o. s. v.: Dette Vers, til hvilket der intet tilsvarende findes i Folkevisen, er et typisk Eksempel paa Carl Baggers Tilbøjelighed til at bryde en Stemning ved pludselig at slaa over i en helt anden Toneart. Om Digtet Forhold til Folkevisen se iøvrigt Indl. Side XIV. Zigeunersken: