Bagger, Carl Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Jeg spreder mine Æg paa den frosne Jord: Scenen 286 minder om det Optrin, i hvilket Mignon danser for Wilh. Meister. [Goethe: Wilh. Meisters Lehrjahre 2den Bog 8de Kpt.].