Bagger, Carl Uddrag fra Udvalgte Skrifter

1ste Gang trykt i Københavnsposten 5/7 1834. Dr. Villads Christensen har i Historiske Meddelelser om København I Bd. S. 186 henledt Opmærksomheden paa en historisk Begivenhed, der uden Tvivl ligger til Grund for dette Digt: Ugebladet »Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn« indeholder i Numret for 20. Okt. 1807 følgende: »Indfødte Engelske, som for otte Dage siden ere komne fra London, forsikre, at næsten hver Mand i Engelland er yderst misfornøjet med Angrebet paa Danmark. Selv de fleste Engelske Officerer, som have været med paa Expeditionen, ansee den for en Caperexpedition. Et mærkeligt Exempel herpaa havde Engellænderne, da de vilde lande: en Capitain, som længe havde ivret mod Toget, druknede sig, for ikke at blive nødt til at fegte for en saa uretfærdig Sag. De Engelske foregive, at han var lidt tungsindig.«