Bagger, Carl Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Fragmenter Af Den Spanske Krønike. Digtet er i det af Byron ofte [f. Eks. »Drømmen«] benyttede femfodede jambiske Versemaal. - I Jan. 1830 indsendte Carl Bagger til det kgl. Teaters Direktion en »original dramatisk Behandling af de spanske Romanzer om Rodrigo Diaz med Tilnavn Cid« og han bemærker, at »han har ikke blot fulgt Corneille, men 288 jævnsides og langt mere øst af de spanske Romanzer, Dr. Hubers »Geschichte der Cid nach den Quellen« (Bremen 1829) samt sin egen Opfindelse. [Robert Neiiendam: Carl Baggers Forhold til Teatret. Personalhistorisk Tidsskrift 6. Række 5. Bd. 1914]. De her nævnte Kilder er ogsaa - foruden Herders »Der Cid« - Grundlag for »Fragmenter af den spanske Krønike«. Af Romancerne har Bagger benyttet Nr. 733: »Die era de los Reyes« o. s. v. og Nr. 734: »En Burgos estå et buen Rey« o. s. v. [cit. efter Duran: Romancero General. Madrid 1854. Side 483-484], Over disse har han formet Afsnittet om Falken og Duerne [Side 214, Linie 8 - Side 215, Linie 9]. Endvidere Romance Nr. 912 [Duran Side 576], over hvilken har bygget Beretningen om Antolin den lænkebundne [Side 219, Linie 32 - Side 220, Linie 14]. Corneilles Le Cid følger han i visse af Handlingens Træk: Kærlighedsforholdet mellem Ximena og Don Rodrigo; Konflikten, som opstaar ved, at Don Rodrigo dræber Ximenas Fader; Don Rodrigo opfordres til at øve en Daad ved at drage i Kamp mod Maurerne [hos Corneille er det til Forsvar for Sevilla; hos Bagger for at indtage Zaragossa]. Allerede i det episke Digt om Cid, Crónica rimada (fra 12. Aarh., først bevaret fra 14. Aarh.) sammenstilles Kærlighedshistorien og Drabet paa Ximenas Fader med Rodrigos Kamp med Maurerne. Her anraaber Jimena Kongen om at give sig Rodrigo, hendes Faders Drabsmand, til Mand. Da Rodrigo høres i dette Spørgsmaal, svarer han, at før han rører Jimena, vil han drage ud og vinde fem Slag mod Maurerne [se Hans Aage Paludan: Til Visen om Torbens Datter, Danske Studier 1924-25, S. 139]. Ogsaa Herder sammenfletter Kærlighedshistorien med Rodrigos Togt mod Maurerne. - I Afsnittet om denne Kamp bygger Bagger iøvrigt paa Huber: Geschichte des Gid Ruy Diaz Campeador (med visse Tildigtninger). Tæt op af Herder holder han sig i Ximenas Monolog om Rodrigo [Side 213, Line 14, Side 214, Linie 8 fn.].