Bagger, Carl Uddrag fra Udvalgte Skrifter

End meer hun klaged i sin Eensomhed. - / Stort og Lidet skal vi være ens! jnf. ovennævnte Romancer Nr. 733 og Nr. 734. Af den sidste citeres i fransk Oversættelse flg. [Romancero Espagnol, Traduction complète par M. Damas Hinard Side 22 1844] »O roi! je vis dans la tristesse; dans la tristesse est morte ma mere. Chaque jour qui se leve, je vois celui qui tua mon pére, chevalier à cheval, tenant en sa main un épervier. Pour me faire plus d'insulte, il le lance dans mon colombier, me tue mes colombes élévées ou à elever et le sang qui en jaillit a teint mes jupes. Je le lui ai envoyé dire, il m'a envoyé menacer.« 290

215

Da skal, i Andres Paasyn, ogsaa vi See dobbelt koldt og vredent til hinanden - Snart fører jeg min Brud hjem til min Borg: hele dette Afsnit er aabenbart bygget over Basnæs-Motiver. Mærk f. Eks. Jasminlysthuset!