Bagger, Carl Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Sin skyldfrie Broder, Antolin, lod smedde - Med hvad jeg leved, vil jeg ogsaa døel Navnet Antolin forekommer flere Steder i Herders Digt. Den Broder, hvem Sancho lod fængsle og lænke, hed imidlertid ikke Antolin men Garcia. Herom beretter den oven omtalte Romance Nr. 912: »Garcia var i Fængsel i over 20 Aar, og da han havde Lænker om Benene, kunde han ikke bevæge sig. Alfonso turde ikke løslade ham af Frygt for at han skulde tage Riget fra ham. Don Garcia blev syg. Alfonso befalede, at man skulde tage Jernlænkerne af ham; men det satte Don Garcia sig imod, idet han sagde til sin Broder Alfonso: »Broder jeg kan allerede ikke undfly Døden. Jeg vil ikke nu forlade de Lænker, jeg har haft om Benene, siden de ikke blev taget af mig i saa mange Aar af mit Liv. Jeg vil tage dem med mig, da de nu er mit Selskab; man skal begrave mig med dem i San Isidro en Leon.« Saaledes som han befalede det, opfyldte Don Alfonso det.« Det var saaledes ikke (som hos Bagger) Don Sancho, men hans Broder Alfonso, som vilde løslade Garcia. End i Zamora paa hans Gravsteen staar: jnf. Huber Side 125: »die Grabschrift Garcia's in San Ysidro de Leon: Hic Requiescit Domnus Garcia Rex Pertugalliæ et Galeciæ, filius Regis Magni Ferdinandi. Hic ingenio captus a fratre in venculis obiit era 1128 (1090).« - Med Guds Hjælp faae vi atter nok Zamora: Zamora blev definitivt forenet med Kongedømmet Léon i 1093. - Zamoras Kirkeklokker: jnf. Huber Side 25: »Seit dem letzten, groszen Einbruch der Mohren unter Almansor, hatte die Stadt [Zamora] ode gelegen. Die Glocken ihrer Kathedral dienten als Lampen in der groszen Moschee zu Cordova.« Afsnittene III, IV, V er fri Digtning, ikke mindst det Moment, at Don Rodrigo hævder, at han kun har villet saare, ikke dræbe Grev Gormas, se Indledningen Side XV.