Bagger, Carl Uddrag fra Udvalgte Skrifter

te Gg. trykt i H. P. Holst: Nytaarsgave for danske Digtere. 4 Aarg. 1838. - Næsbyhoved Sø laa en Fjerdingvej fra Odense. Den er nu udtørret. Paa den skovbevoksede »Slotsbanke« omtr. K Mil. N. f. Odense har den i Middelalderen berømte Kongsgaard Næsbyhovedligget.