Bagger, Carl Uddrag fra Udvalgte Skrifter

sveget tause Løftet om Som Pair at værne Folkets Helligdom: naar det siges, at Byron har »sveget tause Løftet,« betyder det vel, at han har skuffet de Forventninger, man efter hans Fortid [her: Tiden inden han blev Peer] kunde stille til ham; nemlig Forventningerne om, at han ogsaa som Peer vilde værne Folkets Helligdom d.v.s. deres Menneskerettigheder. Bebrejdelsen er næppe begrundet.