Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Først er mig Materiens Højhed oc Hellighed den beste Tolk til at undskylde denne min store Dristighed. Dernest vil den 8 Heroiske Riime-maade som materien er befattet med, hvilken kaldis ellers Heltedict, eller Herre-rim, hermed skyde sig under den mæctigste Heltis, oc naadigste Herris Skærm, Hefd oc Forsvar, heldst efterdi disse Heroiske Danske Vers oc Herre-riim ere de allerførste oc ældste paa vort Danske Sprok, med hvilke min S. Fader den Italiænske Alexandrum oc Frantzøske Bartasium allerførst lyckeligen (som alle dømme) hafver æmuleret oc efterfuld.