Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Min naadigste Højborne Arfve-Printz oc Herre, Her Christian, samt hans Kongelig Højheds Her Broder, Printz Georg, saa vel som de Kongelige Princesser, med det gandske Kongelige 9 Huus, være af det høye velsignede ævindelige, at der maa være stedse Fred udi vore Lande, oc Lycke udi alle de Kongelige Pallatser, ved Fredsens Første Jesum Christum, Amen.