Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

HVo den anden Maccabæers Bog publiceret hafver, giør nogle gange sin henvendige Tale til Læseren, oc synderlig sin undskylding i det andet Capitel saaledis. Som en Tømmermand (siger hand) der vil bygge et nyt Huus, maae hafve omhue for det aldelis at sætte af grunde: Men den som tager sig for Hænder at anstryge oc formale det, skal udsøge det som til Staferingen beqvemt er. Saa meener jeg oc om os; at det bør den som først skref Historien, at træde frem til Sagen, oc giøre megen fliid i hver Part serdelis: Men det maae efterladis den som udsætter en Extract der af, at beflitte sig paa kort Tale oc lade fare at giøre sig Umage om handelen i sig selff.