Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Saa er det icke mit, som et vildigt Vidnisbyrd, men det er Landkyndigt oc velbekændt, at min kiere salig Fader Mester Anders Christensøn Arøboe fordum Sognepræst i Oringborg, var af Naadens oc Naturens Gafve en Poet, end synderlig, i vort eget Spraak, ferdig oc vel erfaren. Hvorfor hand oc icke vilde sætte dette Lius under en Skeppe, ej heller grafve dette forleente Pund i Jorden, men hafver heller vildet brugt det til gemeene Lyst oc almindelig nytte, at hand saa kunde efter bemelte Horatii Ord