Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Næt Himlene afmaaler,
Self legger Jordens Snoor,
Udvejer som med Skaaler
De vand der giennem gaar,
Dem viselig fordeeler
Til meere Sickerhed,
Med hellig maal ompæler,
Oc gifver Grendze sted.