Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Men Adam sielf ophøyer
Til Jordens Herredom,
Sig for hans Ansict bøyer
Alt hvad ham forekom.
Før ingen bracte fore
Med der til værdig Stjl
Guds Gierninger saa store;
Hos hannem du nu hvil.