Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Til Lifsens Soel sig vendte
Igien din deylig Siel,
Sit Arbeyd dermed endte,
Mod os den giorde vel.
Til Himlens Piller falder,
Til Lius med mørck forgaar,
Uskad af Tid oc Alder
Arbo, dit Nafn bestaar.