Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

4.

Dit hellig' Ord, din Hellig Aand
Vor Grund lad vær' oc Fæste,
Forøg vor Tro med ret Forstand
Oc Kierlighed til Næste.
All Verdsens Svig kast under Foed,
Os leed af Dieflens Snare.
Demp udi os vort Kiød oc Blod
Lad os ey vilde fare.