Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

5.

Den tridi Dag, ô Lifsens Ark,
Mand Tjsdag nu mon nefne,
Da gafst du Jord med Skov oc Mark
Ovr Vand sit Rum oc efne.
Du lodst der Korn oc Kierne groe
Med Urter oc med Grøde,
Badst Mennisket paa Jorden boe
Oc gafst ham det til føde.