Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

7.

Den fierde Dag, ô Skaber klar,
Vi Onsdag nefne gierne,
Du skabte Soel oc Maane bar,
Planeter oc hver Stierne.
Dem badst du saa paa Himlen gaa,
Om Dag oc Nat at skinne,
Der hoos til Merk' oc Tegn, hvor paa
Mand Aarsens tjd kand finde.