Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

8.

Retvjsheds Soel oc Verdsens Lius,
Vi bede dig saa gierne,
Thi du est eene klog oc vjs,
Lad skinne Morgenstierne
For Hierterne, dit hellig' Ord,
At vi det onde skille
Fra got, oc nedre her paa Jord
Fuldgiøre ret din Ville.