Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

9.

Den femte Dag, ô Skabermand,
Som Taarsdags Nafn mon hafve,
De Fugl' i Sky, oc Fisk' i Vand,
31 Saa herlig Skenck oc Gafve,
Du skabte dem for os ocsaa,
I Vær oc Vand at flyde,
Paa det vi kunde dennem faae,
Til Mad oc Kraft at nyde.