Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

11.

Den siette Dag, ô Skaber blid,
Som mand mon Fredag kalle,
Da skabte du, til rette tid,
Diur, Orm' oc Bæster alle,
Strax Mennisken oc med et Ord,
Du skabte Mand oc Qvinde,
Med Siæl oc Krop af Aand oc Jord,
Med Skjæl, Fornuft oc Sinde.