Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

12.

Natur oc Sind giør luter-purt,
Oc skenck os Siælsens føde.
Thi Adams Eble beeskt oc surt
Os dømte slet til Døde.
Gif Aandsens Roo, oc Legems Fred
Lad os i Verden hænde,
Formaal oc Christelig Afskeed,
Naar Lifvet hafver Ende.